Google+ Something about Sweden: Sky, Swedish worm [kopparorm], lingonberry [lingon] and blue berries in the forest [googlea2034c01c6ad862d.html]

Wednesday, June 02, 2010

Sky, Swedish worm [kopparorm], lingonberry [lingon] and blue berries in the forest
Anguis fragilis, or slow worm, blind worm. Is a limbless reptile. [(Kopparorm) Kopparödla (Anguis fragilis) är en art I familjen kopparödlor. Eftersom den helt saknar yttre extremiteter och därför till utseendet påminner om en orm kallas den ibland för kopparorm eller ormslå.]
Mer om "Anguis fagilis" Wikipedia English, Swedish [svenska]
The Vaccinium vitis-idaea – often called lingonberry and also called cowberry (UK), foxberry, quailberry, mountain cranberry, red whortleberry, lowbush cranberry, mountain bilberry, partridgeberry. [Lingon (Vaccinium vitis-idaea) är ett ris som är vintergrönt. Lingonets bär, som också heter lingon, är ätliga, och mognar i augusti - september. Lingonväxter odlas sällan och bären plockas ofta från vilda växter.]


Vaccinium myrtillus is a species of bilberry. It is sometimes called Common Bilberry to distinguish it from its relatives, but usually simply referred to as "the" Bilberry.
[Blåbär (Vaccinium myrtillus) är ett ris som växer vilt i norra Europa. Den bör inte sammanblandas med "amerikanskt blåbär (Vaccinium corymbosum)", vilket är en helt annan artfamilj inom släktetskogsbär. Blåbär kan också förväxlas med odon, men det finns väsentliga skillnader mellan dem. Blåbär är en av de vanligaste växterna i Sverige och beräknas täcka omkring 17 % dess yta.]
Posted by Picasa

No comments:

Post a Comment

Welcome! Välkommen! Thanks! Tack!

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin