Google+ Something about Sweden: June 2010 [googlea2034c01c6ad862d.html]

Wednesday, June 23, 2010

"Deer [hjort, rådjur]" in Summer time 2010 in Sweden


Posted by Picasa
Pin It Now!

Wednesday, June 16, 2010

Summer 2010 [sommar] lake view [sjö utsikt] with map [med karta]
Posted by Picasa


Visa större karta Pin It Now!

Tuesday, June 08, 2010

Lake view [sjö utsikt]
Posted by Picasa
Pin It Now!

Sunday, June 06, 2010

My wild garden with "Lily of the Valley" {Convallaria majalis} [Liljekonvalj] and

Vaccinium vitis-idaea {lingon berry, (Vaccinium myrtillus)} [Lingon, blåbär] and other flowers.


All parts, including the berries, of the lily of the valley are highly poisonous. 


[Växten är giftig. Ingen del av den får förtäras, och vatten från vaser där blomman stått bör hanteras varsamt. Undvik att lämna små barn utan tillsyn i närheten av liljekonvaljer, särskilt när växten blommar eller har de lockande röda bären.]
Posted by Picasa
Pin It Now!

Wednesday, June 02, 2010

Sky, Swedish worm [kopparorm], lingonberry [lingon] and blue berries in the forest
Anguis fragilis, or slow worm, blind worm. Is a limbless reptile. [(Kopparorm) Kopparödla (Anguis fragilis) är en art I familjen kopparödlor. Eftersom den helt saknar yttre extremiteter och därför till utseendet påminner om en orm kallas den ibland för kopparorm eller ormslå.]
Mer om "Anguis fagilis" Wikipedia English, Swedish [svenska]
The Vaccinium vitis-idaea – often called lingonberry and also called cowberry (UK), foxberry, quailberry, mountain cranberry, red whortleberry, lowbush cranberry, mountain bilberry, partridgeberry. [Lingon (Vaccinium vitis-idaea) är ett ris som är vintergrönt. Lingonets bär, som också heter lingon, är ätliga, och mognar i augusti - september. Lingonväxter odlas sällan och bären plockas ofta från vilda växter.]


Vaccinium myrtillus is a species of bilberry. It is sometimes called Common Bilberry to distinguish it from its relatives, but usually simply referred to as "the" Bilberry.
[Blåbär (Vaccinium myrtillus) är ett ris som växer vilt i norra Europa. Den bör inte sammanblandas med "amerikanskt blåbär (Vaccinium corymbosum)", vilket är en helt annan artfamilj inom släktetskogsbär. Blåbär kan också förväxlas med odon, men det finns väsentliga skillnader mellan dem. Blåbär är en av de vanligaste växterna i Sverige och beräknas täcka omkring 17 % dess yta.]
Posted by Picasa
Pin It Now!

Tuesday, June 01, 2010

Forest flowers [skog blommor] and berry flower

Fragaria vesca, commonly known as woodland strawberry Fraises Des bois, wild (European) strawberry, European strawberry and alpine strawberry

[Smultron eller skogssmultron (Fragaria vesca)] {Wald-Erdbeere} 

Trientalis europaea is a plant in the Primulaceae family, called by the common name chickweed wintergreen or Arctic starflower
[Skogsstjärna eller duvkulla (Trientalis europaea)]Globe-flower (Trollius europaeus) [Smörbollar (Trollius europaeus)]
Ranunculus acris is one of the more common buttercups across Europe and temperate Eurasia. Common names include meadow buttercup and tall buttercup
[Smörblomma (Ranunculus acris)]


Posted by Picasa
Pin It Now!

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin